PrintSend

Fakta

Det samlede fjernvarmeforbrug i hovedstadsområdet er 34,5 PJ, hvilket svarer til knap 20 % af det totale varmebehov i Danmark

CTR, VEKS og HOFOR køber til sammen varme for cirka tre milliarder kroner om året.

Nøgletal
500.000 slutbrugere
34.500 TJ/år
20 % af varmeforbruget i Danmark


Selskaberne bag Varmelast.dk
• Læs mere om VEKS: www.veks.dk
• Læs mere om HOFOR: www.hofor.dk
• Læs mere om CTR på: www.ctr.dk

Hvad er lastfordeling?
Lastfordeling er en økonomisk optimering af kraftvarme- og varmeværkernes drift – time for time – set i forhold til omkostningerne på værkerne og priserne på elmarkedet, som ligeledes varierer time for time.
Lastfordelingen foretages på baggrund af varmebalanceomkostningerne for de enkelte produktionsanlæg. I varmebalanceomkostningerne indregnes:

 • Brændselspriser
 • Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
 • Energiafgifter på varmproduktion
 • CO2-kvoteomkostninger
 • Indtægter fra elmarkedet

Varmeleverandører
Fire kraftvarmeværker ejet af tre forskellige selskaber: Ørsted, HOFOR og VEKS:  1.800 MJ/s
Tre affaldsforbrændinger & et geotermisk anlæg (politisk prioriteret produktion):  400 MJ/s
Reserve- og spidslastkedler:  1.400 MJ/s
To varmeakkumulatorer: 660 MJ/s

Varmeenheder i hovedstadsområdet
A. Prioriteret produktion

1. Affaldsforbrændingsanlæg:

 • Amager Ressourcecenter ARC
 • Vestforbrænding VF
 • Argo
 • Rensningsanlægget Lynetten RLF

2. Geotermi

 • Demonstrationsanlæg

B. Grundlast

3. Kraftvarmeværker

 • Amagerværket AMV
 • Avedøreværket AVV
 • H.C. Ørstedværket HCV
 • Køge Kraftvarmeværk KKV

4. Varmeakkumulatorer

 • Amagerværkets varmeakkumulator AMV-VAK
 • Avedøreværkets varmeakkumulator AVV-VAK

C. Spids- og reservelast

 • Svanemølleværket SMV
 • H.C. Ørstedværket HCV
 • Adskillige spidslastcentraler
Real Time Web Analytics