PrintSend

Kontakt Varmelasts medarbejdere

Varmelast.dk-planlæggeren kan altid træffes på 29 36 88 44 og vagt@varmelast.dk

Dorthe Rosenbak Andersen
Chef for varmelast.dk
dorthe@varmelast.dk
Direkte tlf.: 30 52 47 11

Peter Folke
Økonom
peter@varmelast.dk
Direkte tlf.: 22 64 33 07

Michael Kert Hansen
Maskinmester
michael@varmelast.dk
Direkte tlf.: 40 41 00 05

Anders Grundtworm Krüger
Civilingeniør 
anders@varmelast.dk
Direkte tlf.: 29 36 88 22

Helga Hubeck-Graudal
Civilingeniør
helga@varmelast.dk
Direkte tlf.: 60 77 88 05


Nøgletal

Varmelast.dk:

* 500.000 slutbrugere

* 34.500 TJ/år

* 20 % af varmeforbruget i Danmark

Varmeleverandører

 • Fire kraftvarmeværker ejet af tre forskellige selskaber: DONG Energy, HOFOR og VEKS: 1.800 MJ/s

 • Tre affaldsforbrændinger & et geotermisk anlæg (politisk prioriteret produktion): 400 MJ/s

 • Reserve- og spidslastkedler: 1.400 MJ/s

 • To varmeakkumulatorer: 660 MJ/s

Real Time Web Analytics