PrintSend

Varmeplaner

Dagens varmeplan tager udgangspunkt i fjernvarmeforbrugsprognoser

En af de helt centrale arbejdsopgaver for Varmelast.dk er udarbejdelse af dagens varmeplan. Varmeplanen tager udgangspunkt i fjernvarmeselskabernes udmeldte fjernvarmeforbrugsprognoser.
 
Varmeplanen udarbejdes under hensyntagen til:

  • Brændselspriser
  • Drift- og vedligeholdelsesomkostninger
  • Energiafgifter på varmproduktion
  • CO2-kvoteomkostninger
  • Indtægter fra elmarkedet

Desuden tages der højde for de vigtigste hydrauliske flaskehalse i fjernvarmenettet.

Proceduren for udarbejdelsen af varmeplanen er skitseret i grafikken herunder. Den viser mere detaljeret hvordan Varmelast.dk omsætter varmebehov til fjernvarmeforsyning 365 dage om året.

Udbudsrunden for næste døgns varmekøb starter før kl. 8, hvor varmeforbrugsprognoser for næste døgns vand- og dampproduktion skal være sendt til DONG Energy og HOFOR. Herefter modtager Varmelast.dk udbudsflader på døgnbasis fra både Ørsted og HOFOR, og Varmelast.dk beregner den billigste måde at få varmebehovet dækket, hvorefter Varmelast.dk bestiller den ønskede mængde af varmt vand og damp fra hver producent.

Ørsted og HOFOR beregner herefter den billigste måde at opfylde Varmelast.dks varmebestilling for varmt vand og damp time for time under hensyntagen til elproduktionen, brændselspriser, CO2-kvoter og energiafgifter. Afgiftsstrukturen på de forskellige brændselstyper tilskynder, at biomasse baserede brændsler bliver prioriteret før fossile brændsler.

Når Varmelast.dk har modtaget producenternes præliminære varmeplaner korrigeres de med hensyn til hydrauliske begrænsninger i fjernvarmenettet sammenholdt med den mest optimale udnyttelse af varmeakkumulatorerne på Amagerværket og Avedøreværket på baggrund af producenternes marginalomkostninger. Til sidst sendes de endelige varmeplaner til hver producent med angivelse af eksakt varmeproduktion for de enkelte blokke - time for time for det næste døgn.

Varmeplanen skal være på plads inden kl. 10.30, så produktionsselskaberne ved, hvor meget varme, de skal producere – og dermed hvor meget el, de kan udbyde til salg på Nordpool.

Men ét er prognoser – noget andet virkelighed. Tre gange i døgnet klokken 8, 15.30 og 22 bliver varmeplanerne derfor justeret i forhold til det reelle fjernvarmebehov og den offentliggjorte spotpris på el samt uforudsete hændelser på kraftvarmeværkerne.

 

Nøgletal

Varmelast.dk:

* 500.000 slutbrugere

* 34.500 TJ/år

* 20 % af varmeforbruget i Danmark

Selskaberne bag Varmelast.dk

Varmelast.dk:

Læs mere om VEKS

• Læs mere om HOFOR

• Læs mere om CTR

Real Time Web Analytics