Lastfordeling af decentrale anlæg

Lastfordeling af varmeproduktion fra decentrale anlæg - ejet af tredjepart - til distributionsselskaber i VEKS, CTR og HOFOR’s områder

Mængden af mindre varmeproducenter er stigende, da fjernvarmesystemet anvendes til at opsamle mange typer lokal overskudsvarme og vedvarende energikilder. Samtidigt er andelen af varmeproduktion fra affaldsenergiselskaber og overskudsvarme fra industri mv. tilsammen allerede større end varmebehovet om sommeren. Økonomiske analyser viser desuden, at de samlede omkostningerne til fjernvarme-produktionen falder, når affaldsbaseret varmeproduktion og varmeproduktion fra de mange mindre producenter indgår i den samlede optimering. 

Transmissionsselskaberne CTR og VEKS har indført månedsbaserede tariffer for varmesalg, som er et prissignal til distributionsselskaberne om værdien af varmen henover året. 

Varmelastsamarbejdet ser fremadrettet et øget behov for at koordinere varmeproduktionen også fra mindre producenter.

 
Varmeleverandører

Her kommer varmen fra:

Fire kraftvarmeværker på i alt
2.050 MJ/s.    Værkerne er ejet af tre forskellige selskaber: Ørsted, HOFOR og VEKS.

Tre affaldsenergiværker på i alt
400 MJ/s

Reserve- og spidslastanlæg på i alt 1.900 MJ/s

To varmeakkumulatorer på i alt
660 MJ/s