Mufferenovering: Overblik med Avedøreværket i baggrunden
økonomisk optimering

Hvad er lastfordeling

Varmelast er et samarbejde mellem varmeselskaberne CTR, VEKS og HOFOR. Varmelast tilrettelægger varmeproduktionen dagligt, så den altid bliver produceret på de billigste anlæg

Planlægning

Daglige varmeplaner

Varmeplanen skal opfylde fjernvarmeselskabernes daglige prognose for varmebehov. 
Transmissions- og distributionsnet

Fjernvarmenettet i hovedstadsområdet består af integrerede transmissions- og distributionsnet

Varmelast planlægger varmeproduktion til forsyning af fjernvarmetransmissionsnettene.

Transmissionsnettet transporterer varmen fra produktionsanlæggene til fjernvarmedistributionsnettene i 17 kommuner i hovedstadsområdet. 

MINDRE ANLÆG

Revisionsplan 2023

Varmelast offentliggør her Revisionsplaner for mindre anlæg i Hovedstadsområdet.
Hvis man ønsker revisionsplaner for større anlæg, henvises til UMM-meddelelser fra umm.nordpoolgroup.com
wire vedligeholdelsesarbejde
Tre selskaber

Varmeselskaberne

Varmelast er et samarbejde mellem varmeselskaberne VEKS, CTR og HOFOR og er ikke en selvstændig virksomhed.

Nøgletal

Lastfordeling: Økonomisk optimering af kraftvarme- og varmeværkernes drift – time for time – set i forhold til omkostningerne på værkerne og priserne på elmarkedet, som ligeledes varierer time for time. Hvad er lastfordeling?

500.000

Gennemsnitlige husstande

32 - 34

PJ/år

15%

af varmeforbruget i Danmark

Varmelast Biobrændsel
Om Varmelast

Historien kort

Kraftvarme- og varmeværkernes daglige produktion tilrettelægges efter en økonomisk samlet optimering af varme- og elproduktion.
Siden 7. januar 2008 har Varmelast stået for den samlede lastfordeling for hovedstadsområdet.

Læs mere om baggrund

Parterne bag samarbejdet