Daglige varmeplaner

En af de centrale daglige arbejdsopgaver for Varmelast er at udarbejde planen for det kommende døgns varmeproduktion

Kontrolrummet, CTR

Varmeplanen skal opfylde fjernvarmeselskabernes daglige prognose for varmebehov. 
Varmeproducenterne skal indmelde al driftsklar kapacitet til Varmelast. 
Producenterne udbyder varmeproduktion til Varmelast. Disse udbud er baseret på: 

 • Brændselspriser 
 • Kapaciteter og virkningsgrader på anlæggene
 • Variable drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 
 • Energi- og CO2-afgifter på varmeproduktion 
 • CO2-kvoteomkostninger 
 • Prognoser for indtægter fra elmarkedet
 • Produktionstilskud for biomassebaseret elproduktion 

I de fleste timer er kraftvarmeproduktion billigere end spidslastproduktion - bortset fra ved meget lave elpriser. Kraftvarmeproduktion baseret på træpiller og flis modtager et tilskud til biomassebaseret elproduktion, og er fritaget for energi- og CO2-afgifter og medfører ikke forbrug af CO2-kvoter.

I Varmelasts efterfølgende bestilling af varmeproduktionen hos producenterne tages der højde for de væsentligste tekniske begrænsninger i fjernvarmenettet og på produktionsanlæggene. Varmelast har desuden mulighed for at lagre varme i store varmelagre i kortere perioder. Ved at have lagret varme til spidslastperioder, kan man i mange tilfælde undgå at starte anlæg op for fx at levere nok varme i morgenspidsen hvor varmebehovet er størst.

Proceduren for udarbejdelsen af den daglige varmeplan er skitseret nedenfor. Den viser, hvordan Varmelast omsætter varmebehov til fjernvarmeforsyning 365 dage om året. 

Regulering af dagens plan & Bud for de næste 48 timer

Dayahead plan

Hvilke værker skal producere i hvilke timer af det kommende døgn? Mouseover de enkelte tidsangivelser

 • VARMELAST
 • Varmeproducenter
 • 7.45
  Varmeprognose
 • 8.30
  Bud på produktion
 • 9.00
  Varmebestilling
 • 9.30
  Bud på timeproduktion
 • 10.30
  Endelig varmeplan
Udbudsrunden for næste døgns varmeproduktion starter før kl. 8.30, hvor varmeforbrugsprognoser for det næste døgn skal være sendt til Ørsted og HOFOR Energiproduktion. Samtidigt indmelder affaldsenergiselskaberne deres forventede varmeproduktion for det næste døgn. Herefter modtager Varmelast udbudskurver for varmeproduktion for de næste 48 timer fra Ørsted og HOFOR Energiproduktion. Varmelast beregner derefter den billigste måde at få varmebehovet dækket på, hvorefter den optimale mængde varmeproduktion på døgnbasis bestilles fra hver af de store producenter.

Ørsted og HOFOR Energiproduktion beregner herefter hver især den billigste måde at opfylde Varmelasts varmebestilling time for time, og sender denne varmeplan tilbage til Varmelast.

Intraday-plan

Hvilke reguleringer skal der ske i driftdøgnet

 • VARMELAST
 • Varmeproducenter
 • 3.00
  Opdaterede driftsdata
 • 3.45
  Opdateret plan
 • 7.00
  Opdaterede driftsdata
 • 7.45
  Opdateret plan
 • 15.00
  Opdaterede driftsdata
 • 15.45
  Opdateret plan
 • 19.00
  Opdaterede driftsdata
 • 19.45
  Opdateret plan
 • 23.00
  Opdaterede driftsdata
 • 23.45
  Opdateret plan
Seks daglige planer
Når Varmelast har modtaget dagens første varmeplan fra producenterne, korrigeres varmeplanerne ud fra de tekniske begrænsninger i fjernvarmenettet, producenternes varmeproduktionsomkostninger samt den mest optimale udnyttelse af korttids varmelagre på Amagerværket og Avedøreværket. Til sidst sendes de endelige korrigerede varmeplaner til hver producent med angivelse af den ønskede varmeproduktionsmængde for de enkelte blokke - time for time for det næste døgn.

Varmeplanen skal være færdig inden kl. 10.30, så producenterne ved hvor meget varme, de skal producere - og dermed omfanget af den elproduktion der er bundet til varmeproduktionen, og som producenterne kan udbyde til salg på den nordiske elbørs Nord Pool.

Men ét er prognoser – noget andet virkelighed.  Seks gange i døgnet bliver varmeplanerne justeret på baggrund af opdaterede forbrugsprognoser, den offentliggjorte markedspris på el, samt uforudsete nedbrud på kraftvarmeværkerne.
Varmeplaner

Dayahead plan
Planen viser den forventede varmeplan for de to efterfølgende driftsdøgn. Dayahead planen udsendes dagligt kl. 10.30

Intraday-plan
Planen viser den tilrettede varmeplan med fokus på de næste fire timer. Der laves intra-day planer seks gange i døgnet.

Baggrundsnotat, Varmeplaner

Download et Baggrundnotat om Varmeproduktionsomkostninger og de daglige varmeplaner 

Nøgletal

Lastfordeling: Økonomisk optimering af kraftvarme- og varmeværkernes drift – time for time – set i forhold til omkostningerne på værkerne og priserne på elmarkedet, som ligeledes varierer time for time. Hvad er lastfordeling?

500.000

Gennemsnitlige husstande

32 - 34

PJ/år

15%

af varmeforbruget i Danmark

Parterne bag samarbejdet