Lastfordeling af affaldsvarme

Tre affaldsenergiselskaber indgår i lastfordelingen

Amagerbakke, ARC

Varmeproduktion fra affaldsenergiselskaberne (ARC, ARGO, Vestforbrænding) indgår i den samlede optimering af fjernvarmesystemet i hovedstadsområdet. Varmeproduktion fra anvisningspligtigt affald og importaffald er prioriteret produktion mens varmeproduktion fra biomasseaffald indgår i varmelastoptimeringen på lige fod med varme fra øvrige brændsler.

Varmeproduktion fra varmepumpedrift på affaldsenergianlæggene og/eller turbinebypass indgår i lastfordelingen. 

I sommerhalvåret, når varmebehovet er lavt, kan Varmelast nedregulere affaldsvarmen efter en aftale som har til mål at behandle affaldsanlæggene ens.

De tre affaldsenergiselskaber

Amager Ressource Center, ARC
Amager Bakke på Amager består af to linjer for ovn/kedel-delen: Linje 1 og Linje 2. Linjerne har hver deres røgrens, men har fælles turbine, varmevekslere, kondensering (direkte og indirekte) og vandbehandling. ARC leverer både varme direkte til 25 bar transmissionsnettet (CTR) og 10 bar distributionsnettet (Amagerland). 

ARGO
ARGO ligger for enden af VEKS’ net i Roskilde og består af to anlæg: Ovn 5 og ovn 6. Hver ovn har egen kedel og turbine. Begge ovne leverer fjernvarme direkte til VEKS, men ovn 5 kan også levere direkte til Roskildes distributionsnet. 

Vestforbrænding
Vestforbrænding i Glostrup består af to anlæg: ovn 5 og ovn 6. Hver ovn har egen kedel og turbine. Begge ovne leverer fjernvarme direkte til VEKS og eget forsyningsområde i Ballerup, Furesø. Gladsaxe, Herlev samt Lyngby-Taarbæk kommuner. Derudover leveres til CTR via eget net til centralen GLC i Gladsaxe.

 
Affaldsenergiselskaber

Amager Ressource Center, ARC

Vestforbrænding 

ARGO 

(Klik på link til hvert selskab)

Definitioner

Anvisningspligtigt affald
Affald inkl. biomasseaffald fra de enkelte affaldsenergiselskabers ejerkommuner. Affaldsenergiselskabet er forpligtet til at modtage og bortskaffe dette affald.

Biomasseaffald og andet affald
Importaffald fra andre lande eller andre kommuner end ejerkommunerne som brændes på affaldsenergianlæg. Biomasseaffald er affald omfattet af Biomasseaffaldsbekendtgørelsen og har ikke samme kvalitet som den flis eller de træpiller, der anvendes på de kommercielle kraftvarmeanlæg.

Turbinebypass
Når man på en blok ikke kører med turbinen og dermed ikke producerer el. Produktionen af varme øges.

 
Vidste du…
at Varmelast har udarbejdet daglige fjernvarmeplaner for hovedstadsområdet siden 7. januar 2008