Kontakt

Varmelast-planlæggeren kan altid træffes på 29 36 88 44 og E-mail Vagt

Dorthe Rosenbak Andersen
Chef for varmelast
E-mail Dorthe Rosenbak Andersen
Direkte tlf.: 30 52 47 11

Peter Folke
Økonom
E-mail Peter Folke
Direkte tlf.: 22 64 33 07

Michael Kert Hansen
Maskinmester
E-mail Michael Kert Hansen
Direkte tlf.: 40 41 00 05

Camilla Christensen
Økonom
E-mail Camilla Christensen
Direkte tlf.: 21 64 88 38

Jonathan Slott Thordal 
Ingeniør 
E-mail Jonathan Slott Thordal
Direkte tlf.: 25 97 76 67

Kristian Brun Madsen
Ingeniør
Email: Kristian Brun Madsen
Direkte tlf: 44 12 32 60

Jeppe Rye Larsen
Studentermedhjælper
Email: Jeppe Rye Larsen 
Direkte tlf: 48 80 87 32  

VEKS, Køge Kraftvarmeværk: Rørinstallation
Forsyner ½ million husstande

Varmelast tilrettelægger varmeproduktionen i det sammenhængende fjernvarmesystem i hele hovedstadsområdet. Fjernvarmenettet udgør Nordeuropas største sammenhængende fjernvarmesystem.  

Varmelast er et samarbejde mellem CTR, VEKS og HOFOR Fjernvarme.

Varmelast bestiller samlet 32-34 PJ varme om året til en værdi af cirka 4,5 mia. kr. Det svarer til forsyning af cirka 500.000 husstande (det antages, at en gennemsnits husstand har et varmeforbrug på 18,1 MWh/år).  

Nøgletal

Lastfordeling: Økonomisk optimering af kraftvarme- og varmeværkernes drift – time for time – set i forhold til omkostningerne på værkerne og priserne på elmarkedet, som ligeledes varierer time for time. Hvad er lastfordeling?

500.000

Gennemsnitlige husstande

32 - 34

PJ/år

15%

af varmeforbruget i Danmark