Varmeselskaberne

Varmelast er et samarbejde mellem varmeselskaberne VEKS, CTR og HOFOR og er ikke en selvstændig virksomhed.

De tre varmeselskaber er kort præsenteret herunder, ligesom der er et link til selskabernes hjemmesider. 

CTR
CTR er varmetransmissionsselskab for fem interessentkommuner i hovedstaden – Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby. CTR leverede i 2018 godt 18,5 TJ varme, svarende til forbruget i ca. 280.000 husstande (en husstands gennemsnitsforbruget er antaget til 18,1 MWh/år).
CTR’s net er er et 54 km langt ledningsnet med tre boosterpumpestationer, 14 spidslastcentraler og 26 fjernvarmevekslercentraler.
CTR står for køb af varme fra produktionsenhederne, transport og vedligeholdelse af eget transmissionsnet samt salg af varme til de fem interessentkommuner samt til VEKS og HOFOR Fjernvarme. 
Læs mere om CTR: www.ctr.dk

VEKS
VEKS er et miljøcertificeret transmissionsselskab for fjernvarme. VEKS’ rørsystem overfører fjernvarme fra de centrale kraftvarmeværker samt fra affaldsenergianlæg. Fjernvarmen sælges til 19 lokale fjernvarmeselskaber, og der leveres i alt varme der dækker ca. 170.000 husstandes varmeforbrug. 
VEKS' system består af 132 km dobbeltrør (ø100 - ø800), 18 pumpestationer, 26 spidslastcentraler og 62 fjernvarmevekslercentraler. Desuden ejer og driver VEKS Køge Kraftvarmeværk samt de lokale selskaber Køge Fjernvarme og Tranegilde Fjernvarme 
12 kommuner på Vestegnen står bag interessentskabet VEKS.
Læs mere om VEKS: www.veks.dk

HOFOR fjernvarme P/S
HOFOR fjernvarme P/S er et distributionsselskab med 1.460 km vandbaseret fjernvarmenet i Københavns kommune. HOFORs fjernvarme leverer 99% af det samlede varmebehov i København dvs. omtrent 300.000 boliger og stort set alle virksomheder. HOFOR forventer, at dampnettet i indre by er konverteret til vandbåren varme i 2021. HOFOR køber ca. 2/3 af varmen via indkøbsfællesskabet i CTR. Resten købes direkte af de to store varmeproducenter Ørsted A/S og HOFOR energiproduktion A/S. 
HOFOR ejer og driver tre større spidslastanlæg beliggende i distributionsnettet, hvoraf CTR abonnerer på varmen fra de to. Udover HOFOR’s egne spidslastanlæg, leverer bl.a. affaldsenergianlægget Amager Ressource Center, Amagerværket, Lynetten (Biofos rensningsanlæg), Svanemølleværket og HC Ørstedværket varme direkte i HOFOR’s distributionsnet.
Overvågning og håndtering af forsyningssikkerheden i HOFOR’s distributionsnet er udliciteret til CTR’s kontrolrum som også varetager intraday planlægningen for Varmelast samarbejdet.
Læs mere om HOFOR: www.hofor.dk

Vidste du…
at Varmelast har udarbejdet daglige fjernvarmeplaner for hovedstadsområdet siden 7. januar 2008
wire vedligeholdelsesarbejde
Kontakt
Varmelast-planlæggeren kan altid træffes på telefon
29 36 88 44
samt
vagt@varmelast.dk
VEKS' varmeleverandør: Avedøreværket, Ørsted - træpiller i luft - nærbillede
Varmeleverandører

Her kommer varmen fra:

Fire kraftvarmeværker på i alt
1.800 MJ/s. Værkerne er ejet af tre forskellige selskaber: Ørsted, HOFOR og VEKS.

Tre affaldsenergiværker på i alt
400 MJ/s

Reserve- og spidslastanlæg på i alt 1.900 MJ/s

Tre varmeakkumulatorer på i alt
690 MJ/s

Varmelast

Baggrund for Varmelast

Kraftvarme- og varmeværkernes daglige produktion prioriteres efter en økonomisk samlet optimering af el- og varmeproduktion

Læs mere