Om Varmelast

Varmelast udarbejder daglige fjernvarmeplaner for hovedstadsområdet

Varmelast har udarbejdet daglige fjernvarmeplaner for hovedstadsområdet siden 7. januar 2008 for fjernvarmevand og siden 27. april 2009 også for fjernvarmedamp.

Varmelast er ansvarlig for:

 • At sikre daglige fjernvarmebehovsprognoser til lastfordelingen i samarbejde med HOFOR, CTR og VEKS.
 • Planlægning af fjernvarmeproduktionen det næste driftsdøgn (day-ahead) i samarbejde med Ørsted, HOFOR og affaldsforbrændingsanlæggene. Produktionsselskaberne udmelder driftsklar produktionskapacitet, og udbyder kapaciteten efter en fast aftale om, hvilke omkostninger der kan indregnes. Varmelast beregner produktionsfordelingen mellem produktionsselskaberne på baggrund af deres udbud samt beregninger af eventuelle flaskehalse i fjernvarmenettet.
 • Justering af fjernvarmeproduktionsplaner i driftsdøgnet (intra-day) kl. 3.45, 7.45, 10.30, 15.45, 19.45 og kl. 23.45
 • Daglig driftsopfølgning af hvor langt den realiserede produktion har ligget fra den økonomisk mest optimale.
 • Udvikling af værktøjer til fælles optimering af lastfordelingen.
 • Sikring af det nødvendige datagrundlag til lastfordeling.
 • Samarbejde med CTR og VEKS’ kontrolrum samt backoffice-funktioner i hvert af de tre fjernvarmeselskaber.
Fakta

Varmeleverandører

 • Fire kraftvarmeværker ejet af tre forskellige selskaber: Ørsted, HOFOR og VEKS: 1.800 MJ/s
 • Tre affaldsforbrændinger & et geotermisk anlæg (politisk prioriteret produktion): 400 MJ/s
 • Reserve- og spidslastkedler: 1.400 MJ/s
 • To varmeakkumulatorer: 660 MJ/s

Udfordringerne for Varmelast er mange og forskelligartede. Først og fremmest skal fortroligheden mellem parterne opretholdes, da kraftvarmeproducenterne ligeledes agerer på markedsvilkår på elmarkedet. Varmelast skal desuden sikre en økonomisk optimal lastfordeling af både el og varme samtidig med, at der tages hensyn til den prioriterede varmeproduktion fra affaldsforbrændingsværker og geotermi. Sidst men ikke mindst sørger Varmelast for, at de tre integrerede fjernvarmesystemer spiller sammen - og at alle fjernvarmekunderne hele tiden døgnet rundt har varme.

Varmelast lastfordeler efter varmebalanceomkostningerne og beskæftiger sig således ikke med afregning. Afregning af varmekøb sker på grundlag af aftaler/kontrakter mellem producenterne og fjernvarmeselskaberne. Ligeledes foregår forhandling af varmekøbsaftaler samt strategisk fjernvarmeplanlægning også ude i fjernvarmeselskaberne.

Varmelast er bemandet med fire medarbejdere fra de tre fjernvarmeselskaber.

varmeenheder

Varmeenheder i hovedstadsområdet

A. Prioriteret produktion
 1. Affaldsforbrændingsanlæg: 
  • Amager Ressourcecenter ARC
  • Vestforbrænding VF
  • ARGO
  • Rensningsanlægget Lynetten RLF
2. Geotermi
  • Demonstrationsanlæg

B. Grundlast
3. Kraftvarmeværker 
 • Amagerværket AMV
 • Avedøreværket AVV
 • H.C. Ørsted Værket HCV
 • Køge Kraftvarmeværk KKV

4. Varmeakkumulatorer 
 • Amagerværkets varmeakkumulator AMV-VAK
 • Avedøreværkets varmeakkumulator AVV-VAK

C. Spids- og reservelast
 • Svanemølleværket SMV
 • H.C. Ørsted Værket HCV
 • Adskillige spidslastcentraler

Varmelast

Baggrund for Varmelast

Kraftvarme- og varmeværkernes daglige produktion prioriteres efter en økonomisk samlet optimering af el- og varmeproduktion

Læs mere