Brug af varmelagre

To varmeakkumulatorer samt et damvarmelager øger fleksibiliteten

Til venstre ses to varmeakkumulatortanke ved Avedøreværket

Samlet set giver varmelageranlæg fleksibilitet og bedre mulighed for økonomisk optimering af el- og varmeproduktionen på tværs af tid og på tværs af anlæg. Når Varmelast planlægger varmeproduktionen, indgår der derfor en optimering af, hvordan varmelagrene skal anvendes. 

Akkumulatortanke

Der er to varmeakkumulatorer i transmissionsnettet; en ved Avedøreværket og en ved Amagerværket. Varmeakkumulatorerne kan betragtes som store termokander, der kan lagre energi i fjernvarmevandet. 

De to tanke giver fleksibilitet i systemet, så varmen kan produceres i timer, hvor det er billigst (varmeakkumulatorerne fyldes). Omvendt kan varmen anvendes, når fjernvarmebehovet er størst fx om morgenen (varmeakkumulatorerne tømmes). 

En af de store fordele ved varmeakkumulatorerne er, at når forbruget er højest, og dermed dyrest, kan man bruge den ”oplagrede” varme til at dække varmebehovet - i stedet for at skulle starte spidslastanlæg.

Damvarmelager

VEKS og Høje Taastrup Fjernvarme har i fællesskab etableret et damvarmelager på 70.000 kubikmeter på Bondehøjvej i Høje Taastrup. Varmelageret vil bidrage til at udnytte fjernvarmen endnu bedre. Man lagrer fjernvarmen, når den er billig at producere - omvendt udnytter man varmen fra lagret, når den er dyr at producere. Det nye lager vil derfor gavne den samlede el- og varmeproduktion i hele hovedstadsområdet og dermed også den grønne omstilling.

Der er tale om et udviklingsprojekt, bl.a. fordi man op- og aflader lageret 25-30 gange. Det er er såkaldt uge-varmelager, der som noget nyt kræver, at man i sin planlægning af optimeringen af varmelageret i Varmelast kigger en uge frem. Derved vurderes værdien af at have varme i lageret over en længere tidshorisont end i dag. Det er en af grundene til, at lagerprojektet har modtaget tilskud fra EUDP, som er Energistyrelsens pulje til støtte af udviklingsprojekter.

Rent praktisk vil lagret oplades fra transmissionsnettets varme og afgive varmen (afladning) til det lokale fjernvarmenet i Høje Taastrup. 

Lageret rummer 70.000 kubikmeter og har en op- og afladningskapacitet på 30 MJ/s. Energimæssigt har anlægget en lagerkapacitet på 3.300 MWh. Lagret er foret med en plastliner, der kan tåle 90 grader varmt vand. 

Download pdf-folder om varmelageret

 
Varmelagre - varmeakkumulatorer

Varmeakkumulatoren på Amagerværket kan indeholde 24.000 kubikmeter vand, hvilket svarer til en lagerkapacitet på 1.000 MWh. Varmeakkumulatoren kan aflade/oplade op til 300 MJ/s i op til tre timer. Dvs. at lageret kan tømmes og fyldes flere gange i døgnet.

Avedøreværket har to varmeakkumulatorer, der hver kan indeholde 22.000 kubikmeter vand. Akkumulatorerne har en samlet kapacitet på 2.200 MWh og kan samlet oplade eller aflade med op til 330 MJ/s i ca. 7 timer.  Dvs. at lageret kan tømmes og fyldes flere gange i døgnet.

Damvarmelageret op- og aflader 25-30 gange årligt. Lageret oplades fra transmissionsnettets varme og afgiver varmen (afladning) til det lokale fjernvarmenet i Høje Taastrup. Lageret rummer 70.000 kubikmeter og har en op- og afladningskapacitet på 30 MJ/s. Energimæssigt har anlægget en lagerkapacitet på 3.300 MWh.