Brug af varmelagre

To varmeakkumulatorer giver fleksibilitet

Til venstre ses to varmeakkumulatortanke ved Avedøreværket

Der er to varmelagre (varmeakkumulatorer) i transmissionsnettet; et ved Avedøreværket og et ved Amagerværket. Varmelageranlæggene kan betragtes som store termokander, der kan lagre energi i fjernvarmevandet. 

De to varmelagre giver fleksibilitet i systemet, så varmen kan produceres i timer, hvor det er billigst (varmelageranlæg fyldes). Omvendt kan varmen anvendes, når fjernvarmebehovet er størst fx om morgenen (varmelageranlæg tømmes). 

En af de store fordele ved varmelagrene er, at når forbruget er højest, og dermed dyrest, kan man bruge den ’oplagrede’ varme til at dække varmebehovet - i stedet for at skulle starte spidslastanlæg.

Samlet set giver varmelageranlæggene fleksibilitet og bedre mulighed for økonomisk optimering af el- og varmeproduktionen på tværs af tid og på tværs af anlæg. Når Varmelast planlægger varmeproduktionen, indgår der derfor en optimering af, hvordan de to varmelagre skal anvendes. 


Varmelagre

(varmeakkumulatorer)

Varmeakkumulatoren på Amagerværket kan indeholde 24.000 kubikmeter vand, hvilket svarer til en lagerkapacitet på 750 MWh. Varmeakkumulatoren kan aflade/oplade op til 300 MJ/s.

Avedøreværket har to varmelagre, der til sammen kan oplade og aflade 330 MJ/s i ca. 6 timer. De har altså samlet en varmekapacitet på ca. 2.000 MWh.