Produktionsenheder

Mange enheder sikrer fjernvarmeforsyningen

Fjernvarmen i hovedstadsområdet produceres på en række større kraftvarmeanlæg der både producerer varme og el, og på mindre anlæg der alene producerer varme. Størstedelen af varmeproduktionen leveres til transmissionsnettene og transporteres derfra til distributionsnettene. Nogle af de mindre varme-producerende anlæg er tilknyttet distributionsnettene, og leverer derfor varme til det lokale net, og det resterende varmebehov dækkes af varme fra transmissionsnettet.

Kraftvarmeanlæg 
Der produceres varme og el på affaldsenergianlæggene ejet af affaldsenergiselskaberne ARC, ARGO og Vestforbrænding. Der produceres varme og el på Amagerværket (ejet af HOFOR), Avedøreværket og H.C. Ørsted Værket (ejet af Ørsted) samt Køge Kraftvarmeværk (ejet af VEKS). 

Amagerværket
Amagerværket er ejet af Hofor Energiproduktion. Værket består af to biomassefyrede kraftvarmeblokke, AMV1 og AMV4. Den samlede kapacitet er på 810 MJ/s fjernvarme. Begge blokke leverer fjernvarme til CTR's transmissionsnet. Der er herudover placeret et varmelager ved Amagerværket.

Avedøreværket
Avedøreværket er ejet af Ørsted. Værket består af to kraftvarmeblokke, AVV1 og AVV2. Den samlede kapacitet er på 880 MJ/s fjernvarme. Avedøreværket bruger primært biomasse som brændsel, men kan også delvist brænde kul og naturgas. Der er yderligere placeret et varmelager ved Avedøreværket.

H.C. Ørsted Værket
H.C. Ørsted Værket er ejet af Ørsted. Værket blev idriftsat i 1920 og var dengang Danmarks største elværk. I dag bruges værket som spids- og reservelast. Kraftværkets samlede effekt er 80 MJ/s fjernvarme.

Køge Kraftvarmeværk
Køge Kraftvarmeværk er ejet af VEKS. Værket består af en træfyret kedel, der bruger biomasse som eksempelvis træflis, slibestøv, savsmuld og olivenkerner som brændsel. Køge Kraftvarmeværks varmekapacitet er 54 MJ/s. Værket forsyner fjernvarmenettet i Køge og leverer varme til VEKS’ transmissionsnet.

Spids- og reservelastanlæg
På Svanemølleværket og H.C. Ørsted Værket, der er ejet af Ørsted, er der placeret i alt fire større spids- og reservelastkedler. Disse kedler er store og relativt billige. Det vil sige, at de producerer varme, når fjernvarmeforbruget er særligt højt - specielt om vinteren, i morgenspidserne og ved udfald af kraftvarmeværker.
Der er ca. 35 spidslastcentraler placeret rundt i fjernvarmenettet som er ejet af CTR, VEKS, HOFOR og de lokale distributionsselskaber. Spidslastanlæggene fungerer også som reserveanlæg - typisk ved udfald af kraftvarmeanlæg. Spidslastanlæggene leverer også varme lokalt, når varmen i transmissionsnettet ikke kan komme frem til det lokale net. Det kan blandt andet være pga. tekniske begrænsninger i nettet. 

varmeenheder

Varmeenheder i hovedstadsområdet

Varmeenheder i hovedstadsområdet, som indgår i lastfordelingen:
 
Affaldsenergiselskaber 
Amager Ressource Center, ARC (2 blokke)
Vestforbrænding (2 blokke) 
ARGO (2 blokke)

Kraftvarmeværke
Amagerværket (2 blokke med træflis og træpiller)
Avedøreværket (2 blokke med træpiller, halm, kul og naturgas)
H.C. Ørsted Værket (1 blok med naturgas)
Køge Kraftvarmeværk (1 blok med træflis)

Varmelagre (varmeakkumulatorer)
Varmeakkumulatoren på Amagerværket kan indeholde 24.000 kubikmeter vand, hvilket svarer til en lagerkapacitet på ca. 1.000 MWh. Varmeakkumulatoren kan aflade/oplade op til 300 MJ/s.

Avedøreværkets to varmeakkumulatorer kan hver indeholde 22.000 kubikmeter vand, hvilket svarer til en lagerkapacitet på ca. 2.200 MWh.Varmeakkumulatorene kan aflade/oplade op til 330 MJ/s.

Høje Taastrup damvarmelager indeholder 70.000 kubikmeter vand, hvilket svarer til ca. 3.300 MWh varme og kan oplade og aflade med 30 MJ/s, dvs. at der kan op- eller aflades i fire døgn.  

Varmepumper
Lynetten (Industriel Overskudsvarme)
Novozymes (Industriel Overskudsvarme)
Sjællandsbroen (Varmepumpe)
Tårnby rensningsanlæg (Varmepumpe)
Frederiksberg vandværk (Varmepumpe)
CP Kelco (Industriel Overskudsvarme)
Copenhagen Market (Industriel Overskudsvarme)
CITY 2 (Varmepumpe)
Rockwool (Varmepumpe)
Mølleholmen (Varmepumpe)
Nordea (Overskudsvarme Datacentre)
Copenhagen Fur (Varmepumpe)
Bjergmarken (Varmepumpe)
Energicentralen (Varmepumpe)

Spids- og reservelastanlæg
Svanemølleværket (2 kedler med naturgas)
H.C. Ørsted Værket (2 kedler med naturgas)
Frederiksberg varmecentral (4 kedler med gasolie)
Lygten varmecentral (4 kedler med både naturgas og gasolie)
Hagedornsvej (1 kedel med både naturgas og gasolie, 1 kedel med gasolie samt 1 elkedel) 
Sundholm Varmecentral (5 kedler med både bygas og gasolie)
Øster Varmecentral (3 kedler med gasolie)
Phistervej (2 kedler med gasolie)
Høje Gladsaxe (3 kedler med naturgas)
Utterslev (2 kedler med gasolie)
Lufthavnen i Kastrup (3 kedler med gasolie)
Gladsaxe (1 kedel med både naturgas og gasolie samt 2 elkedler)
Tobaksvej (2 kedler med naturgas)
Albertslund (3 kedler både naturgas og gasolie, 3 kedler på naturgas samt 3 kedler på gasolie)
Brøndbyøster (3 kedler både naturgas og gasolie)
Brøndbyvester (3 kedler med gasolie)
Brokær (2 kedler med gasolie)
Brøndby Strand (3 kedler med naturgas og gasolie)
Hvidovre Hospital (3 kedler naturgas og gasolie)
Avedøre Stationsby (2 kedler med naturgas og gasolie)
Mølleholm (2 kedler med gasolie)
Malervej (2 kedler med naturgas og gasolie)
Lillevang CKA (2 kedler med gasolie)
Ibsgården (1 kedel med gasolie)
Hovedcentralen (1 kedel med både naturgas og gasolie, 2 kedler på naturgas samt 2 kedler på gasolie)
Svogerslev (2 kedler med både naturgas og gasolie samt 2 kedler på naturgas)
Hundige (3 kedler med gasolie)
Ishøj (3 kedler med træpiller og 1 kedel på naturgas)
Greve Strandby/Damager (3 kedler med naturgas og gasolie)
Solrød (1 kedel med både biogas og gasolie samt 1 kedel med gasolie)
Helgeshøj (1 kedel med naturgas)
Køge Sygehus (1 kedel med naturgas eller nøddrift gasolie samt 1 kedel med naturgas)
Hvidovre midt (Lejerbo) (6 kedler med gasolie)
Dansborg (Friheden) (2 kedler med gasolie)
Ellemarken (2 kedler med naturgas)
Risø (1 kedel med naturgas)

VEKS' varmeleverandør: Avedøreværket, Ørsted - træpiller i luft - nærbillede
Varmeleverandører

Her kommer varmen fra:

Fire kraftvarmeværker på i alt
1.800 MJ/s. Værkerne er ejet af tre forskellige selskaber: Ørsted, HOFOR og VEKS.

Tre affaldsenergiværker på i alt
400 MJ/s

Reserve- og spidslastanlæg på i alt 1.900 MJ/s

Tre varmeakkumulatorer på i alt
690 MJ/s

Definitioner

Grundlast
Et produktionsanlæg, som opnår 5.000 eller flere driftstimer om året.

Reservelast
Varmeproducerende anlæg, som benyttes, når der er opstået havari på et af grundlastanlæggene.

Spidslast
Varmeproducerende anlæg, som kun benyttes i de koldeste timer om året.