Produktionsenheder

Mange enheder sikrer fjernvarmeforsyningen

Fjernvarmen i hovedstadsområdet produceres på en række større kraftvarmeanlæg der både producerer varme og el, og på mindre anlæg der alene producerer varme. Størstedelen af varmeproduktionen leveres til transmissionsnettene og transporteres derfra til distributionsnettene. Nogle af de mindre varme-producerende anlæg er tilknyttet distributionsnettene, og leverer derfor varme til det lokale net, og det resterende varmebehov dækkes af varme fra transmissionsnettet.

Kraftvarmeanlæg 
Der produceres varme og el på affaldsenergianlæggene ejet af affaldsenergiselskaberne ARC, ARGO og Vestforbrænding. Der produceres varme og el på Amagerværket (ejet af HOFOR), Avedøreværket og H.C. Ørsted Værket (ejet af Ørsted) samt Køge Kraftvarmeværk (ejet af VEKS). 

Spids- og reservelastanlæg
På Svanemølleværket og H.C. Ørsted Værket, der er ejet af Ørsted, er der placeret i alt fire større spids- og reservelastkedler. Disse kedler er store og relativt billige. Det vil sige, at de producerer varme, når fjernvarmeforbruget er særligt højt - specielt om vinteren, i morgenspidserne og ved udfald af kraftvarmeværker.
Der er ca. 40 spidslastcentraler placeret rundt i fjernvarmenettet som er ejet af CTR, VEKS, HOFOR og de lokale distributionsselskaber. Spidslastanlæggene fungerer også som reserveanlæg - typisk ved udfald af kraftvarmeanlæg. Spidslastanlæggene leverer også varme lokalt, når varmen i transmissionsnettet ikke kan komme frem til det lokale net. Det kan blandt andet være pga. tekniske begrænsninger i nettet. 

varmeenheder

Varmeenheder i hovedstadsområdet

Varmeenheder i hovedstadsområdet, som indgår i lastfordelingen:
 
Affaldsenergiselskaber 
Amager Ressource Center, ARC (2 blokke)
Vestforbrænding (2 blokke) 
ARGO (2 blokke)

Kraftvarmeværke
Amagerværket (2 blokke med træflis, og træpiller)
Avedøreværket (2 blokke med træpiller, halm, kul og naturgas)
H.C. Ørsted Værket (1 blok med naturgas)
Køge Kraftvarmeværk (2 blokke med træflis)
   
Varmeproduktion fra rensningsanlæg
Rensningsanlægget Lynetten 

Varmelagre (varmeakkumulatorer)
Varmeakkumulatoren på Amagerværket kan indeholde 24.000 kubikmeter vand, hvilket svarer til en lagerkapacitet på 750 MWh. Varmeakkumulatoren kan aflade/oplade op til 300 MJ/s.

AVV har to varmelagre, der tilsammen kan oplade og aflade 330 MJ/s i ca. 6 timer (De har altså samlet en varmekapacitet på ca. 2.000 MWh).

Høhe Tåstrup Damvarmelager kan indeholde ca. 3.000 MWh varme og kan oplade og aflade med 30 MJ/s, dvs at der kan op- eller aflades i fire døgn.  

Varmepumper 
Demonstrationsanlægget på spildevand og havvand, SVAF
CP Kelco (Lille Skensved)
Copenhagen Marked (Høje Taastrup)
CITY 2 (Høje Taastrup)
Rockwool (Høje Taastrup)
Mølleholmen (Høje Taastrup)
Nordea (Høje Taastrup)
Copenhagen Fur (Glostrup)
Bjergmarken (FORS)
Sentia (Albertslund)
Køge Sygehus (KFV)

Spids- og reservelastanlæg
Svanemølleværket (2 kedler med naturgas)
H.C. Ørsted Værket (2 kedler med naturgas)
Frederiksberg varmecentral (4 kedler med gasolie)
Lygten varmecentral (4 kedler med både naturgas og gasolie)
Hagedornsvej (1 kedel med både naturgas og gasolie, 1 kedel med gasolie samt 1 elkedel) 
Sundholm Varmecentral (5 kedler med både bygas og gasolie)
Øster Varmecentral (3 kedler med gasolie)
Phistervej (2 kedler med gasolie)
Høje Gladsaxe (3 kedler med naturgas)
Utterslev (2 kedler med gasolie)
Lufthavnen i Kastrup (3 kedler med gasolie)
Gladsaxe (1 kedel med både naturgas og gasolie samt 2 elkedler)
Tobaksvej (2 kedler med naturgas)
Albertslund (3 kedler både naturgas og gasolie, 3 kedler på naturgas samt 3 kedler på gasolie)
Brøndbyøster (3 kedler både naturgas og gasolie)
Brøndbyvester (3 kedler med gasolie)
Brokær (2 kedler med gasolie)
Brøndby Strand (3 kedler med naturgas og gasolie)
Hvidovre Hospital (3 kedler naturgas og gasolie)
Avedøre Stationsby (2 kedler med naturgas og gasolie)
Mølleholm (2 kedler med gasolie)
Malervej (2 kedler med naturgas og gasolie)
Tåstrupgård (2 kedler med gasolie) 
Lillevang CKA (2 kedler med gasolie)
Ibsgården (1 kedel med gasolie)
Hovedcentralen (1 kedel med både naturgas og gasolie, 2 kedler på naturgas samt 2 kedler på gasolie)
RUC (4 kedler med gasolie)
Sct. Hans (3 kedler med gasolie)
Svogerslev (2 kedler med både naturgas og gasolie samt 2 kedler på naturgas)
Hundige (3 kedler med gasolie)
Ishøj (3 kedler med træpiller og 1 kedel på naturgas)
Greve Strandby/Damager (3 kedler med naturgas og gasolie)
Solrød (1 kedel med både biogas og gasolie samt 1 kedel med gasolie)
Helgeshøj (1 kedel med naturgas)
Køge Sygehus (1 kedel med naturgas eller nøddrift gasolie samt 1 kedel med naturgas)
Hvidovre midt (Lejerbo) (6 kedler med gasolie)
Dansborg (Friheden) (2 kedler med gasolie)
Ellemarken (2 kedler med naturgas)
Risø (1 kedel med naturgas)

VEKS' varmeleverandør: Avedøreværket, Ørsted - træpiller i luft - nærbillede
Varmeleverandører

Her kommer varmen fra:

Fire kraftvarmeværker på i alt
2.050 MJ/s.    Værkerne er ejet af tre forskellige selskaber: Ørsted, HOFOR og VEKS.

Tre affaldsenergiværker på i alt
400 MJ/s

Reserve- og spidslastanlæg på i alt 1.900 MJ/s

To varmeakkumulatorer på i alt
660 MJ/s

Definitioner

Grundlast
Et produktionsanlæg, som opnår 5.000 eller flere driftstimer om året.

Reservelast
Varmeproducerende anlæg, som benyttes, når der er opstået havari på et af grundlastanlæggene.

Spidslast
Varmeproducerende anlæg, som kun benyttes i de koldeste timer om året.