Fjernvarmenettet modelteknisk

Lastfordeling under hensyn til begrænsninger i nettet

Når planlæggeren i Varmelast skal beregne en optimal lastfordeling, tages der ikke kun hensyn til varmebehovet og hvilken producent, der kan producere den billigste varme. Det er også nødvendigt at tage hensyn til fjernvarmenettets udformning. Det skyldes, at der er en række fysiske begrænsninger for, hvor meget varme der kan flyttes et sted til et andet. 

Modeltegningen, der kan downloades herunder, viser de begrænsninger i nettet som Varmelast tager hensyn til for hver enkelt time i planlægningen. Modellen opdateres og forbedres jævnligt i samarbejde med varmeselskaber og varmeproducenter. 

Download modeltegning

Vidste du…
at 33% af Danmarks energiforbrug anvendes til opvarmning?
(kilde: Energistatistikken 2018)
Varmeplaner

Dayahead plan
Planen viser den forventede varmeplan for de to efterfølgende driftsdøgn. Dayahead planen udsendes dagligt kl. 10.30

Intraday-plan
Planen viser den tilrettede varmeplan med fokus på de næste fire timer. Der laves intra-day planer seks gange i døgnet.