Gasmarkedet

Samspil mellem varme- og gasmarkedet

Nogle kraftvarmeværker samt spids- og reservelastanlæg bruger gas som brændsel. Prisen på gasmarkedet er særligt afhængigt af temperaturen i Europa. Meget varme vintre kan give meget lave gaspriser og meget kolde vintre kan give høje. Gasprisen i Danmark afspejler ofte gaspriserne på gasbørser i andre EU-lande. 

De senere år har gaspriserne været meget lave i sommerperioderne.
Der findes regler for afbrydelighed af store gasforbrugere såfremt der opstår forsyningsproblemer i Europa på grund af længerevarende mangel på gas. Spids- og reservelastanlæg - tilsluttet gasdistributionsnettet - er ikke afbrydelige gaskunder, mens varmeproduktionsanlæg tilsluttet direkte til gastransmissionsnettet er afbrydelige. 

 
Lastfordeling
Lastfordeling er et udtryk for, hvordan varmeproduktionen tilrettelægges, så varmen altid kommer fra de billigste anlæg. 
Vidste du…
at Varmelast har udarbejdet daglige fjernvarmeplaner for hovedstadsområdet siden 7. januar 2008