Landbrug

Samspil mellem varmemarkedet og landbrug

Fjernvarme spiller direkte sammen med landbruget på to områder: Der anvendes halm som brændsel i fjernvarmeproduktionen, og aske recirkuleres til jordbruget.

Landbrugets restprodukter i form af halm og lignende anvendes som en del af brændselsforsyningen til el og varmeproduktion på kraftvarmeværker i området. Og en stor del af biomasseasken fra anlæggene recirkuleres som et gødningsprodukt til jordbruget i Danmark og udlandet.

Tager man affaldssektorens bidrag med, så rækker landbrugets betydning faktisk længere end til halm og aske, idet en del af fødevareproduktionen fra landbruget f.eks. via husholdningerne ender i affaldssektoren. Her bidrager brændværdien til, at de sidste rester af organisk materiale omsættes til el og varme i affaldsfor-brændingsanlæggene eller til biogas på rensningsanlæggene.

 
Vidste du…
at Varmelast har udarbejdet daglige fjernvarmeplaner for hovedstadsområdet siden 7. januar 2008
Baggrundsnotat, Varmeplaner

Download et Baggrundnotat om Varmeproduktionsomkostninger og de daglige varmeplaner