Landbrug

Samspil mellem varmemarkedet og landbrug

Fjernvarme spiller direkte sammen med landbruget på to områder: Der anvendes halm som brændsel i fjernvarmeproduktionen, og aske recirkuleres til jordbruget.

Landbrugets restprodukter i form af halm og lignende anvendes som en del af brændselsforsyningen til el og varmeproduktion på kraftvarmeværker i området. Og en stor del af biomasseasken fra anlæggene recirkuleres som et gødningsprodukt til jordbruget i Danmark og udlandet.

Tager man affaldssektorens bidrag med, så rækker landbrugets betydning faktisk længere end til halm og aske, idet en del af fødevareproduktionen fra landbruget f.eks. via husholdningerne ender i affaldssektoren. Her bidrager brændværdien til, at de sidste rester af organisk materiale omsættes til biogas på rensnings- og forgasningsanlæggene.

 
Vidste du…
at Varmelast har udarbejdet daglige fjernvarmeplaner for hovedstadsområdet siden 7. januar 2008
Baggrundsnotat, Varmeplaner

Download et Baggrundnotat om Varmeproduktionsomkostninger og de daglige varmeplaner