Spildevand

Samspil mellem varme og spildevand

Rådnetanke Renseanlæg Lynetten, Biofos

I hovedstaden er man begyndt at udnytte spildevand til varmeproduktion. Den såkaldte SVAF varmepumpe på Sluseholmen som bruges til at demonstrere og udvikle anvendelse af spildevand som energikilde ved hjælp af en varmepumpe. Roskilde renseanlæg er ved at etablere en varmepumpe til udnyttelse af spildevand til varmeproduktion. Fordelen ved spildevandet er, at det udgør en relativ stabil energikilde og varmepumperne kan således reguleres efter varmebehovet.

I hovedstadsområdet udnyttes også overskudsvarme fra afbrænding af spildevandsslam på Lynetten renseanlæg. 

 
VEKS, Køge Kraftvarmeværk: Rørinstallation
Forsyner ½ million husstande

Varmelast tilrettelægger varmeproduktionen i det sammenhængende fjernvarmesystem i hele hovedstadsområdet. Fjernvarmenettet udgør Nordeuropas største sammenhængende fjernvarmesystem.  

Varmelast er et samarbejde mellem CTR, VEKS og HOFOR Fjernvarme.

Varmelast bestiller samlet 32-34 PJ varme om året til en værdi af cirka 4,5 mia. kr. Det svarer til forsyning af cirka 500.000 husstande (det antages, at en gennemsnits husstand har et varmeforbrug på 18,1 MWh/år).