Kølemarkeder

Samspil med varme- og kølemarkeder

Der kan være samspil mellem varme- og kølemarkederne, da der udnyttes overskudsvarme fra køleproduktion.

Varmeproduktionen fra disse anlæg kan derfor være afhængige af kølebehovet og ofte vil der være behov for sæsonlagring da kølebehovet er mest udtalt om sommeren.
Dette udnyttes i såkaldte ATES anlæg (Aquifer Thermal Energy Storage), som producerer både køling og varme lokalt. ATES anlæg findes stadig kun i begrænset omfang.  


Vidste du…
at 33% af Danmarks energiforbrug anvendes til opvarmning?
(kilde: Energistatistikken 2018)